Δημοσίευση Οδηγού Εφαρμογής Προγράμματος ΠΡΟΣΟΨΗ και των Παραρτημάτων του.

Έντυπα δράσης

Οδηγός της δράσης

Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος ΠΡΟΣΟΨΗ.

Download

Q&A

Αρχείο Q&Α. – Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το Πρόγραμμα (1η Έκδοση)

Download

Παραρτήματα  Οδηγού

Παραρτήματα & Πρότυπα Έντυπα Προγράμματος ΠΡΟΣΟΨΗ.

Download

Υπολογισμός Επιδότησης

Πρότυπο Αρχείο για τον υπολογισμό της επιδότησης.

Download

© 2024 – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε – ΠΡΟΣΟΨΗ