Πρόγραμμα ΠΡΟΣΟΨΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Πρόγραμμα ΠΡΟΣΟΨΗ υλοποιείται από την ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε. και παρέχει κίνητρα στους ιδιοκτήτες ακινήτων εντός του Δήμου Αθηναίων για την αποκατάσταση, συντήρηση και αισθητική αναβάθμιση των προσόψεων των κτιρίων.
Στο Πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν και να λάβουν επιδότηση όλα τα ιδιωτικά κτίρια: μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και διατηρητέα ακίνητα.

Δημοσίευση Οδηγού Εφαρμογής Προγράμματος ΠΡΟΣΟΨΗ - Λειτουργία Γραμμής HELP DESK 2144062540 της δράσης, καθημερινά 10.00 έως 14.00 - ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 07/06/2022 και ώρα 12.00 «Σας ενημερώνουμε ότι το χρονικό διάστημα 29/4/2024 - 19/5/2024 δε θα είναι δυνατή η καταχώρηση νέων αιτήσεων για το Πρόγραμμα ΠΡΟΣΟΨΗ καθώς η σχετική εφαρμογή στην πλατφόρμα e-adeies θα τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας. Σημειώνεται ότι η διακοπή λειτουργίας της πλατφόρμας γίνεται προκειμένου να ολοκληρωθεί η επεξεργασία των αιτήσεων που έχουν ήδη υποβληθεί και να διεκπεραιωθούν διοικητικές διαδικασίες του Προγράμματος. Η πρόσβαση χρηστών στην πλατφόρμα του e-adeies για την επεξεργασία των αιτήσεων που ήδη έχουν καταχωρηθεί δεν θα επηρεαστεί ενώ παρατείνεται ισόχρονα η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων παράτασης και απολογισμού που λήγουν στο διάστημα αυτό. Το Help Desk του Προγράμματος παραμένει στη διάθεση των Ωφελούμενων και των Μηχανικών, καθημερινά για το χρονικό διάστημα 10:00 -14:00 προκειμένου να συνδράμει στην ομαλή συνέχιση των διαδικασιών και στην παροχή πληροφοριών.»

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα «ΠΡΟΣΟΨΗ» έχει ως βασικούς στόχους:

Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλα τα ιδιωτικά κτίρια εντός των ορίων αρμοδιότητας του δήμου Αθηναίων.

Εξαιρούνται τα κτίρια ιδιοκτησίας του Δημοσίου, κτίρια ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Το ποσοστό επιδότησης ορίζεται στο 100% των ανώτατων τιμών του κόστους εργασιών βάσει του ΦΕΚ 1358/Β’/01.08.2007, ενώ το μέγιστο ποσό της επιδότησης είναι 6.000€ ανά κτίριο.

Για τα Διατηρητέα Κτίρια η επιδότηση των εργασιών προσαυξάνεται κατά 35% και η μέγιστη επιδότηση ορίζεται στις 7.200€

Η αμοιβή του Μηχανικού – Συμβούλου Έργου επιδοτείται με το ποσό των 400€.

Οι επιδοτούμενες εργασίες

Οι εργασίες που επιδοτεί το πρόγραμμα είναι οι εξής:

Στάδια προγράμματος

Τα βήματα διεξαγωγής του προγράμματος

προσοψη

Υποβολή Ερωτήματος

Η παρακάτω φόρμα αφορά την υποβολή Ερωτημάτων σχετικά με το πρόγραμμα.

ΔΕΝ αποτελεί υποβολή αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και υποβάλλετε το ερώτημά σας

  ΓραΜΜΗ HELP DESK 214.40.62.540

  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.

  Διεύθυνση

  Άγγελου Πυρρή 5, 11527 Αθήνα

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας

  214.40.62.540

  Email

  © 2024 – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε – ΠΡΟΣΟΨΗ